در حال بارگذاری ...

صفحه1 از4

درخواست نمایندگی
 1. مشخصات متقاضی
 2. درخواست نمایندگی فروش نام تجاری(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. شماره شناسنامه
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر
  ورودی نامعتبر
 6. محل صدور
  ورودی نامعتبر
 7. تاریخ تولد
  ورودی نامعتبر
 8. کدملی
  ورودی نامعتبر
 9. میزان تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 10. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 11. همراه
  ورودی نامعتبر
 12. استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید
 13. شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید
 14. آدرس
  ورودی نامعتبر
 15.  
 1. مشخصات فروشگاه
 2. نام فروشگاه
  ورودی نامعتبر
 3. شماره ثبت
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ ثبت
  ورودی نامعتبر
 5. محل ثبت
  ورودی نامعتبر
 6. موضوع و زمینه فعالیت
  ورودی نامعتبر
 7. نوع فعالیت
  ورودی نامعتبر
 8. موقعیت محل فعالیت
  ورودی نامعتبر
 9. نوع مالکیت فروشگاه / شرکت
  ورودی نامعتبر
 10. تلفن
  ورودی نامعتبر
 11. تلفکس
  ورودی نامعتبر
 12. کدپستی
  ورودی نامعتبر
 13. جواز کسب
  ورودی نامعتبر
 14. شماره جواز کسب
  ورودی نامعتبر
 15. تاریخ جواز کسب
  ورودی نامعتبر
 16. موقعیت جغرافیایی فروشگاه
  ورودی نامعتبر
 17. مساحت فروشگاه(مترمربع):
  ورودی نامعتبر
 18. اگر از سایر شرکت های تولید/ توزیع کننده لوله و اتصالات پلی پروپیلن نمایندگی فروش دارید، نام و مدت زمان فعالیت را در ذیل ذکر کنید:
  ورودی نامعتبر
 19. نشانی فروشگاه
  ورودی نامعتبر
 20. در صورت وجود انبار نوع تملک انباررا ذکر کنید:
  ورودی نامعتبر
 21. مساحت انبار(مترمربع):
  ورودی نامعتبر
 22. نشانی انبار
  ورودی نامعتبر
 23. تلفن انبار
  ورودی نامعتبر
 24.  
 1. سوابق فعالیت متقاضی
 2. شروع فعالیت فروش لوله و اتصالات
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ فروش لوله و اتصالات پلی پروپیلن در فروشگاه فعلی
  ورودی نامعتبر
 4. آیا سابقه عمده فروشی دارید؟
  ورودی نامعتبر
 5. تعداد کارکنان (نفر)
  ورودی نامعتبر
 6. متوسط خریدماهیانه(ریال)
  ورودی نامعتبر
 7. متوسط فروش ماهیانه(ریال)
  ورودی نامعتبر
 8. توان خرید از شرکت(اعتباری)
  ورودی نامعتبر
 9. توان خرید از شرکت(نقدی)
  ورودی نامعتبر
 10. تضمين قابل ارايه به شركت
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. لیست حساب های جاری
 2. حساب یک
 3. بانک
  ورودی نامعتبر
 4. شعبه
  ورودی نامعتبر
 5. کد شعبه
  ورودی نامعتبر
 6. جاری
  ورودی نامعتبر
 7. تلفن
  ورودی نامعتبر
 8. حساب دو
 9. بانک
  ورودی نامعتبر
 10. شعبه
  ورودی نامعتبر
 11. کد شعبه
  ورودی نامعتبر
 12. جاری
  ورودی نامعتبر
 13. تلفن
  ورودی نامعتبر